Medlemshjälp

help-login

Profilhantering

F

Vad är godkännandeprocessen for profilen?

S
Nya och updaterade profiler ses över av oss för att garantera att de uppfyller våra Användarvillkor, till exempel, att profilen inte är stötande och inte innehåller kontaktinformation.

Den här processen är vanligtvis avslutad inom 24 till 48 timmar.